MINŐSÉGPOLITIKA

A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (PKLV Kft.) működését az alábbi elvek szerint irányítja és működteti.

A PKLV Kft. ügyvezető igazgatója és dolgozói elkötelezettek a jó szakmai gyakorlat, a vizsgálatok, a szakértői tevékenység, és a C.I.P. kapcsolati tevékenység minősége iránt, azért, hogy a tevékenysége egyben garanciát is jelentsen vevői (megrendelői/ügyfelei) számára, akik tevékenységét, szolgáltatását igénybe veszik.
Ügyfeleink igényeit és elvárásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, figyelembe vesszük, ezért központi feladatunknak tekintjük a jogszabályi követelmények, a vevő igények maradéktalan teljesítését, elégedettségük és bizalmuk megszerzését, illetve növelését.

A vezetés céljai eléréséhez biztosítja a szükséges erőforrásokat, ugyanakkor törekszik a költségek csökkentésére, a jövedelem lehetséges növelésének elérésére. Nagy hangsúlyt helyezünk a szakmai és minőségirányítási ismeretek folyamatos bővítésére, dolgozóink képzésére, oktatására.

A PKLV Kft. minden dolgozójától és szállítójától egyaránt elvárja, hogy legyenek elkötelezettek a Minőségpolitika iránt. A Laboratórium a PKLV Kft. - szervezetén belül elkülönített - egysége, független vezető irányítja, és megfelelő kompetenciával rendelkező személyzettel látja el vizsgálati tevékenységét. A Laboratórium tevékenységét pártatlanul végzi, kialakítása és irányítása biztosítja a pártatlanságot.
A Laboratórium vezetősége elkötelezett a pártatlanság iránt, melynek betartását a személyzettel szemben is megköveteli, és betartását folyamatosan ellenőrzi.
A Laboratórium felelős a laboratóriumi tevékenységei pártatlanságáért, és nem engedi meg, hogy kereskedelmi, pénzügyi vagy más nyomás veszélyeztesse a pártatlanságot.
A PKLV Kft. felelős– jogilag érvényesíthető kötelezettségvállalások révén – a tevékenységek végrehajtása során megszerzett vagy létrehozott összes információ kezeléséért. A személyzetnek a tevékenységek végrehajtása során megszerzett vagy létrehozott minden információt bizalmasan kezel.

A Laboratórium által végzett szolgáltatási tevékenység minőségének megítélésében rendkívül fontos szerepe van a dolgozók munkavégzésük során tanúsított magatartásának, ezért a vezetés elvárja minden dolgozójától a Társaság arculatának megfelelő viselkedéskultúra betartását.

A Laboratórium vezetése elkötelezett arra nézve, hogy a laboratóriumi minőségirányítási rendszer megfeleljen az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 követelményeinek. A Laboratóriumban bevezetett minőségirányítási rendszer hatásos és ellenőrzött működtetésére az ügyvezető igazgató minőségirányítási vezetőt nevezett ki, egyben megbízta és felhatalmazta, hogy a minőségirányítási kézikönyvben rögzített, leírt vagy hivatkozott előírásoknak érvényt szerezzen. A dolgozók a kiadott minőségpolitika, eljárások és munkautasítások, az akkreditált módszerek ismeretében végzik feladataikat. A tevékenység a szabályozás szerint dokumentált és nyomon követhető.
Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a tevékenységünket az érvényes jogszabályi és hatósági előírások betartása mellett, a vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával végezzük.

A PKLV Kft. vezetése a minőségirányítási rendszer hatékonyságának fokozása érdekében folyamatosan figyelembe veszi az MSZ EN ISO 9001:2015, valamint az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 előírásait, és következetesen törekszik a folyamatos fejlesztés és fejlődés biztosítására.

 

TANUSÍTVÁNYOK

 

TÜV 2024-2027
TÜV tanusítvány

NAH Határozat
NAH Határozat

 

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu