MINŐSÉGPOLITIKA

A Polgári Kézilőfegyver- és Lőszervizsgáló Kft. (PKLV Kft.) működését az alábbi elvek szerint irányítja és működteti:

A PKLV Kft. Ügyvezető igazgatója és dolgozói elkötelezettek a jó szakmai gyakorlat, a vizsgálatok, a kalibrálások, a szakértői tevékenység és a C.I.P. kapcsolati tevékenység minősége iránt, azért, hogy a tevékenysége egyben garanciát is jelentsen megrendelői számára, akik tevékenységét, szolgáltatását igénybe veszik.

Ügyfeleink igényeit és elvárásait folyamatosan figyelemmel kísérjük, ezért központi feladatunknak tekintjük ügyfeleink igényeinek maradéktalan teljesítését, az ügyfeleink, vevőink elégedettségének és bizalmának megszerzését illetve növelését.

A vezetés céljai eléréséhez biztosítja a szükséges erőforrásokat, ugyanakkor törekszik a költségek csökkentésére, a jövedelem lehetséges növelésének elérésére.

Nagy hangsúlyt helyezünk a szakmai és minőségirányítási ismeretek folyamatos bővítésére, dolgozóink képzésére, oktatására.

Munkatársainktól és szállítóinktól egyaránt elvárjuk, hogy legyenek elkötelezettek a cég minőségpolitikája iránt. A cég által végzett tevékenység minőségének megítélésében rendkívül fontos szerepe van a dolgozók munkavégzés során tanúsított magatartásának, ezért a cégvezetés elvárja minden dolgozójától a cég arculatának megfelelő viselkedéskultúra betartását.

A bevezetett minőségirányítási rendszer hatásos és ellenőrzött működtetésére az ügyvezető igazgató minőségirányítási vezetőt nevezett ki, egyben megbízta és felhatalmazta, hogy a minőségirányítási kézikönyvben rögzített, leírt vagy hivatkozott előírásoknak érvényt szerezzen. A dolgozók a kiadott minőségpolitika, eljárások és munkautasítások ismeretében végzik feladataikat. A tevékenység a szabályozás szerint dokumentált és nyomon követhető.

Fokozott figyelmet fordítunk arra, hogy a tevékenységünket az érvényes jogszabályi és hatósági előírások betartása mellett, a vonatkozó munkabiztonsági és környezetvédelmi előírások betartásával végezzük.

Minőségirányítási rendszerünk hatékonyságának fokozása érdekében folyamatosan figyelembe vesszük az MSZ EN ISO 9001:2009 valamint az MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabványok előírásait, a rendszerünket folyamatosan felülvizsgáljuk, s Társaságunk következetesen törekszik a folyamatos fejlesztés és fejlődés biztosítására.

 

TANUSÍTVÁNYOK

 

TÜV 2018-2021
TÜV 2018-2021-es tanusítvány

NAH Határozat
NAH Határozat

 

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu