A 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

Vezető állású munkavállalók:

Ügyvezető igazgató: Kalamár Ödön
Személyi alapbére 1.000.000,- Ft/hó (Bruttó)
Elérhető teljesítményösztönző mértéke az éves alapbér 20 %-a.
A munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés mértéke:
MT szerint, jelenleg 3 havi átlagkereset.
A munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő mértéke 8 hónap.

Műszaki igazgató-helyettes: Szabián Norbert
Személyi alapbére 600.000,- Ft/hó (Bruttó)
Elérhető teljesítményösztönző mértéke az éves alapbér 20 %-a.
A munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés mértéke:
MT szerint, jelenleg 1 havi átlagkereset.
A munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő mértéke 1 hónap.

(A vezető állású munkavállalók az alapbéren felül időbérben, teljesítménybérben, valamint egyéb pénzbeli juttatásokban nem részesülnek.)

 

A bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosultak:

Gazdasági vezető
Műszaki igazgató-helyettes

 

Felügyelő bizottság:

Elnök: dr. Simonyi Zsuzsanna
Tiszteletdíja 100.000,- Ft/hó (Bruttó)

Tag: Bánffy Ottó György
Tiszteletdíja 80.000,- Ft/hó (Bruttó)

Tag: Jaksa-Horváth Szilvia
Tiszteletdíja 80.000,- Ft/hó (Bruttó)

Felügyelő Bizottsági megbízatása megszűnt:
Korsósné Kovács Andrea (2021. január 31.)
Csányi Endre (2021. január 31.)
Kovalovszki Zoltán (2019. május 23.)
Dr. Kovács László (2019. május 23.)
Braxatoris Judit (2020. szeptember 2.)

(A Felügyelő Bizottsági tagok egyéb juttatásban nem részesülnek, jogviszonyuk megszűnése esetén sem.)

 

Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötött szerződések:

1
Szerződés megnevezése (típusa):

Bérleti Szerződés (szolgáltatás)

Tárgya:
A Bérbeadó 2007. január 01. napjától bérbe adja, a Bérlő a Cégbíróságon bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységei folytatása, elsősorban ballisztikai laboratórium létesítése céljára bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6-8. szám alatt lévő (hrsz: 19719/17 és 19719/19) ingatlant, mindösszesen 93 m2 alapterületű, speciálisan ballisztikai laboratórium céljára épített földalatti építménnyel - a laboratórium feletti 200 m2 -es terület ingyenes használatával -, a hozzá tartozó, annak szerves részét képező, az udvar területén a föld felett elhelyezkedő védművekkel, valamint további 741 m2 alapterületű helyiségekkel (földszint: 180 m2; emelet: 561 m2) és a hozzá tartozó 400 m2 zárt udvarral.


A szerződést kötő felek neve:

Bérbeadó: Keserű Béla Attila
Bérlő: Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.

A szerződés értéke:
1.800.000,- Ft/hó
(Bruttó összeg, amelyből SzJA és EHO levonásra kerül)

A szerződés időtartama:
A szerződés 3 év határozott időre szól, amely annak felmondásáig 3 évenként határozott időre meghosszabbodik.

 

Ügyféladat-kezelési szabályzat

2011. évi CXII. törvény
közérdekű gazdálkodási adatok

 

2011. évi CXII. törvény
közérdekű tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok

 

2011. évi CXII. törvény
Közérdekű szervezeti, személyzeti adatok

 

www.pklv.hu

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu