A 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

Vezető állású munkavállalók:

Ügyvezető igazgató: Kalamár Ödön
Személyi alapbére 627.500,- Ft/hó (Bruttó)
Elérhető teljesítményösztönző mértéke az éves alapbér 10 %-a.
A munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés mértéke:
MT szerint, jelenleg 3 havi átlagkereset.
A munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő mértéke 8 hónap.

Műszaki igazgató-helyettes: Szabián Norbert
Személyi alapbére 437.000,- Ft/hó (Bruttó)
Elérhető teljesítményösztönző mértéke az éves alapbér 10 %-a.
A munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés mértéke:
MT szerint, jelenleg 1 havi átlagkereset.
A munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő mértéke 1 hónap.

(A vezető állású munkavállalók az alapbéren felül időbérben, teljesítménybérben, valamint egyéb pénzbeli juttatásokban nem részesülnek.)

 

A bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosultak:

Gazdasági vezető
Műszaki igazgató-helyettes

 

Felügyelő bizottság:

Elnök: Kovalovszki Zoltán
Megbízási díja 60.000,- Ft/hó (Bruttó)

Tag: Dr. Kovács László
Megbízási díja 50.000,- Ft/hó (Bruttó)

Tag: Bánffy Ottó György
Megbízási díja 50.000,- Ft/hó (Bruttó)

Felügyelő Bizottsági megbízatása megszűnt:
Sebők Roland (2013. november 28.)
Dr. Nyíregyházi Erika (2013. szeptember 26.)

(A Felügyelő Bizottsági tagok egyéb juttatásban nem részesülnek, jogviszonyuk megszűnése esetén sem.)

 

Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötött szerződések:

1
Szerződés megnevezése (típusa):

Bérleti Szerződés (szolgáltatás)

Tárgya:
A Bérbeadó 2007. január 01. napjától bérbe adja, a Bérlő a Cégbíróságon bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységei folytatása, elsősorban ballisztikai laboratórium létesítése céljára bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6-8. szám alatt lévő (hrsz: 19719/17 és 19719/19) ingatlant, mindösszesen 93 m2 alapterületű, speciálisan ballisztikai laboratórium céljára épített földalatti építménnyel - a laboratórium feletti 200 m2 -es terület ingyenes használatával -, a hozzá tartozó, annak szerves részét képező, az udvar területén a föld felett elhelyezkedő védművekkel, valamint további 741 m2 alapterületű helyiségekkel (földszint: 180 m2; emelet: 561 m2) és a hozzá tartozó 400 m2 zárt udvarral.


A szerződést kötő felek neve:

Bérbeadó: Keserű Béla Attila
Bérlő: Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.

A szerződés értéke:
1.800.000,- Ft/hó
(Bruttó összeg, amelyből SzJA és EHO levonásra kerül)

A szerződés időtartama:
A szerződés 3 év határozott időre szól, amely annak felmondásáig 3 évenként határozott időre meghosszabbodik.

A szerződés értéke 2013. évben:
1.200.000,- Ft/hó
(Bruttó összeg, amelyből SzJA és EHO levonásra kerül)

A szerződés értéke 2014. és 2015. évben:
1.000.000,- Ft/hó
(Bruttó összeg, amelyből SzJA és EHO levonásra kerül)

 

Ügyféladat-kezelési szabályzat

2011. évi CXII. törvény
közérdekű gazdálkodási adatok

 

2011. évi CXII. törvény
közérdekű tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok

 

2011. évi CXII. törvény
Közérdekű szervezeti, személyzeti adatok

 

www.pklv.hu

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu