A 2009. ÉVI CXXII. TÖRVÉNYBEN MEGHATÁROZOTT
KÖZÉRDEKŰ ADATOK

 

Vezető állású munkavállalók:

Ügyvezető igazgató: Kalamár Ödön
Személyi alapbére 1.150.000,- Ft/hó (Bruttó)
Elérhető teljesítményösztönző mértéke az éves alapbér 20 %-a.
A munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés mértéke:
MT szerint, jelenleg 3 havi átlagkereset.
A munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő mértéke 8 hónap.

Műszaki igazgató-helyettes: Szabián Norbert
Személyi alapbére 660.000,- Ft/hó (Bruttó)
Elérhető teljesítményösztönző mértéke az éves alapbér 20 %-a.
A munkáltató rendes felmondása esetén a végkielégítés mértéke:
MT szerint, jelenleg 1 havi átlagkereset.
A munkáltató rendes felmondása esetén a felmondási idő mértéke 1 hónap.

(A vezető állású munkavállalók az alapbéren felül időbérben, teljesítménybérben, valamint egyéb pénzbeli juttatásokban nem részesülnek.)

 

A bankszámla feletti együttes rendelkezésre jogosultak:

Gazdasági vezető
Műszaki igazgató-helyettes

 

Felügyelő bizottság:

Elnök: dr. Nógrádi András
Tiszteletdíja 100.000,- Ft/hó (Bruttó)

Tag: Bánffy Ottó György
Tiszteletdíja 80.000,- Ft/hó (Bruttó)

Tag: Végső Tamás
Tiszteletdíja 80.000,- Ft/hó (Bruttó)

Felügyelő Bizottsági megbízatása megszűnt:
Jaksa-Horváth Szilvia (2022.11.04.)
dr. Simonyi Zsuzsanna (2022.07.27.)
Korsósné Kovács Andrea (2021. január 31.)
Csányi Endre (2021. január 31.)
Kovalovszki Zoltán (2019. május 23.)
Dr. Kovács László (2019. május 23.)
Braxatoris Judit (2020. szeptember 2.)

(A Felügyelő Bizottsági tagok egyéb juttatásban nem részesülnek, jogviszonyuk megszűnése esetén sem.)

 

Közbeszerzési eljárás lefolytatásával kötött szerződések:

1
Szerződés megnevezése (típusa):

Bérleti Szerződés (szolgáltatás)

Tárgya:
A Bérbeadó 2023. február 01. napjától bérbe adja, a Bérlő a Cégbíróságon bejegyzett TEÁOR besorolású tevékenységei folytatása, elsősorban ballisztikai laboratórium létesítése céljára bérbe veszi a Bérbeadó kizárólagos tulajdonát képező 1037 Budapest, Gyöngysor u. 6. szám alatt lévő (hrsz: 19719/17) ingatlan, 307 m2 emeletét.


A szerződést kötő felek neve:

Bérbeadó: Keserű Béla Attila
Bérlő: Polgári Kézilőfegyver és Lőszervizsgáló Kft.

A szerződés értéke:
1.000.000,- Ft/hó
(Bruttó összeg, amelyből SzJA és EHO levonásra kerül)

A szerződés időtartama:
A szerződés 3 év határozott időre szól, amely annak felmondásáig 3 évenként határozott időre meghosszabbodik.

 

Közérdekű adatok közzétételére és a közérdekű adatok megismerésére vontkozó szabályzat 2023

Ügyféladat-kezelési szabályzat

Etikai Kódex

Compliance (megfelelési) szabályzat

KAMERARENDSZER ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

TÁJÉKOZTATÓ - visszaélés-bejelentési (Whistleblowing) és bejelentő védelmi rendszerről

2011. évi CXII. törvény
közérdekű gazdálkodási adatok

 

2011. évi CXII. törvény
közérdekű tevékenységre,
működésre vonatkozó adatok

 

2011. évi CXII. törvény
Közérdekű szervezeti, személyzeti adatok

 

www.pklv.hu

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu