A 2019.01.01-től érvényes díjjegyzék.

VIZSGÁLATI DÍJAK

ÉRVÉNYES: 2018.03.01-től visszavonásig.

VADÁSZ FEGYVEREK /hosszú lőfegyverek/ Ár 27% Áfa Fizetendő
Egy csövű sörétes puska

6 795

1 835 8 630 Ft
Két csövű sörétes puska 8 567 2 313 10 880 Ft
Öntöltő (félautómata), pumpás sörétes puska 9 441 2 549 11 990 Ft
Egy csövű 22 LR puska 6 480 1 750

8230 Ft

Egy csövű golyós puska 8 244 2 226 10 470 Ft
Két csövű golyós puska 9 961 2 689

12 650 Ft

Bockbüchs (vegyes, két csövű puska) 9 016 2 434 11 450 Ft
Drilling 10 252 2 768 13 020Ft
Vierling 10 606 2 864 13 470 Ft
 
MAROKLŐFEGYVEREK (Rövid lőfegyverek)
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű 22 LR pisztoly 3 795 1 025 4 820 Ft
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű pisztoly 5 559 1 151 7 060 Ft
22 LR revolver 6 db töltényűrig 4 606 1 244 5 850 Ft
22 LR revolver 7 és 8 db töltényűrrel 5039 1 361 6 400 Ft
22 LR revolver 9 vagy annál több töltényűrrel 5 858 1 582 7 440 Ft
Revolver 5 db töltényűrrel 8 850 2 390 11 240Ft
Revolver 6 db töltényűrrel 9 449 2 551 12 000Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 606 2 864 13 470 Ft
 
ELÖLTÖLTŐ, MUZEÁLIS FEGYVEREK
Egycsövű (egylövetű) pisztoly 5 551 1 499 7 050 Ft
Kétcsövű pisztoly 7 087 1 913 9 000 Ft
Egycsövű (egylövetű) puska sima csővel 6 795 1 835 8 630 Ft
Egycsövű (egylövetű) puska huzagolt csővel 8 236 2 224 10 460 Ft
Kétcsövű puska sima csővel 8 685 2 345 11 030 Ft
Kétcsövű puska huzagolt csővel 9 961 2 689 12 650 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 6 db töltényűrig 4 583 1 237 5 820 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 7 és 8 db töltényűrrel 5 039 1 361 6 400 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 9 vagy annál több töltényűrrel 5 858 1 582 7 440 Ft
Revolver 5 db töltőűrrel 8 850 2 390 11 240 Ft
Revolver 6 db töltőűrrel 9 449 2 551 12 000 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 606 2 864 13 470 Ft
Elsütőszerkezet nélküli elöltöltő cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálata 20 mm kaliberig 4 291 1 159 5 450 Ft
20 mm-t meghaladó kaliberű elsütőszerkezet nélküli cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálatának alapdíja1 12 945 3 495 16 440 Ft
20 mm-t meghaladó kaliberű elsütőszerkezet nélküli cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálatának kiegészítő díja2 1 307 353 1 660 Ft
 
LÉGFEGYVEREK
Légpisztoly, légpuska, festéklövő (paintball) fegyver, lövedékes gyermekjáték3 4 433 1 197 5 630 Ft
Airsoft fegyver4 2 945 795 3 740 Ft
 
DÍJJEGYZÉK II. Vizsgálati díjak
 
GÁZ- ÉS RIASZTÓ FEGYVEREK
Öntöltő (félautomata), vagy egylövetű pisztoly 2 874 779 3 650 Ft
Revolver, hasábtáras pisztoly, automata fegyverek 3 646 984 4 630 Ft
Egylövetű, ismétlő, öntöltő (félautomata) puska 3 197 863 4 060 Ft
Revolver, vagy hasábtáras puska 3 992 1 078 5 070 Ft
 
SZÍNHÁZI FEGYVEREK
Egy csövű sörétes puska 6 795 1 835 8 630 Ft
Két csövű sörétes puska 8 685 2 345 11 030 Ft
Öntöltő (félautomata), pumpás sörétes puska 9 449 2 551 12 000 Ft
Egycsövű 22 Long Blanc puska 6 480 1 750 8 230 Ft
Egy csövű golyós puska 8 236 2 224 10 460 Ft
Két csövű golyós puska 9 961 2 689 12 650 Ft
Bockbüchs (vegyes, két csövű puska) 9 024 2 436 11 460 Ft
Drilling 10 252 2 768 13 020 Ft
Vierling 10 606 2 864 13 470 Ft
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű pisztoly 5 567 1 503 7 070 Ft
Revolver 5 db töltényűrrel 8 850 2 390 11 240 Ft
Revolver 6 db töltényűrrel 9 449 2 551 12 000 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 606 2 864 13 470 Ft
 
IPARI KÉSZÜLÉKEK
Fecskendőlövő légfegyver (altatófegyver) 4 425 1 195 5 620 Ft
Szegbelövő5 5 039 1 361 6 400 Ft
Vágóhídi, kábellövő, sínlyukasztó, stb. 9 449 2 551 12 000 Ft
 
EGYÉB VIZSGÁLATOK
Acélsörétes vizsgálat egycsövű fegyverrel 7 449 2 011 9 460 Ft
Acélsörétes vizsgálat kétcsövű fegyverrel 9 197 2 483 11 680 Ft
Javítás utáni vizsgálat6 A vizsgálati díj 50%-a.
Szakvélemény készítés, Lőszervizsgálat, Szakmai tanácsadás, Szóbeli konzultáció igazságügyi fegyverszakértővel (Ft/anyagmentes óra) 14 945 4 035 18 980 Ft
Lőszervizsgálat: 5+2 db töltény gáznyomás és sebességmérése7 3 937 1 063 5 000 Ft
Sebesség (lövedék energia) mérés 4 543 1 227 5 770 Ft
Típusvizsgálat 275 669 74 431 350 100 Ft
   - Módosítás típusonként 27 567 7 443 35 010 Ft
Fegyver műszaki állapotának felmérése
(Ft/anyagmentes óra)
8 228 2 222 10 450 Ft
Elsütési paraméterek vizsgálata elsütőszerkezetenként (Trigger Scan System) 2 606 704 3 310 Ft
 
DÍJJEGYZÉK III.
 
SZEMLE 2 756 744 3 500 Ft
 
KISZÁLLÁSI DÍJ (Ft/óra/fő) 14 945 4 035 18 980 Ft
 
TANÚSÍTVÁNY MÁSOLAT, CSERE 2 024 546 2 570 Ft
 
GRAVÍROZÁS
Azonosító szám/db, kaliberjel/db 1 2990 351 1 650 Ft
Azonosító szám 50 db, vagy kaliberjel 50 db felett egy tételben történő megrendelése esetén (darabár) 913 247 1 160 Ft
Típusjóváhagyó próbajel elhelyezése/db 457 123 580 Ft
Egyéb felirat soronként és megkezdett 20 karakterenként 1 299 351 1 650 Ft
 
EGYÉB
Fegyver ki- és becsomagolása (Ft/db) 291 79 370 Ft


A fegyverek váltócsöveinek, váltódobjainak vizsgálati díja azonos annak a fegyvernek a vizsgálati díjával, amihez készült.

A hatástalanított fegyver vizsgálati díja megegyezik az annak megfelelő éles lőfegyver vizsgálati díjával.

A Flóbert fegyverek (7,5 joule alatti tűzfegyverek) vizsgálatának díja megegyezik a paramétereiben azonos 22 LR fegyverekével.

Fegyvert nem áll módunkban tárolni!

1 A 20 mm-t meghaladó kaliberű, elsütő-szerkezet nélküli cső (ágyú) feketelőporral végzett vizsgálatára előzetes egyeztetést követően van lehetőség. A vizsgálat külső lőtéren történik, az ágyú lőtérre szállításáról, a lőtérhasználat díjának megfizetéséről a megrendelő gondoskodik, valamint ha a lőtér Budapest 25 km-es körzetén kívül található, a vizsgáló ellenőrök kiszállási díja a megrendelőt terheli. A megrendelőtől írásos tájékoztatást kérünk az ágyúcső készítéséhez felhasznált alapanyagokról, a gyártási technológiáról, illetve a cső-csőfar kialakításáról.
2 A 20 mm-t meghaladó kaliberű elsütő-szerkezet nélküli cső (ágyú) alapdíján túl kiegészítő díjat kell fizetni, ha a kaliber meghaladja a 30 mm-t. A kiegészítő díjat annyiszor kell felszámítani, ahányszor 10 mm-rel haladja meg az ágyú kalibere a 20 mm-t.
3 A festéklövő fegyverek, az airsoft fegyverek és a lövedékes gyermekjátékok lövedéksebesség mérését a megrendelő által biztosított hajtógázzal, tápegységgel, akkumulátorral és lövedékekkel végezzük. A sűrített levegő tartályos (PCP), illetve szén-dioxid tartályos légfegyverek sebességmérését a megrendelő által feltöltött tartállyal végezzük.
4 Airsoft fegyvernek a 6 mm névleges kaliberű, kifejezetten műanyag gömblövedék lövésére tervezett, 3,5 joule alatti csőtorkolati energiájú, simacsövű légfegyvereket tekintjük.
5 A szögbelövő, a vágóhídi, kábellövő, sínlyukasztó, stb. ipari készülékek vizsgálati eljárása jogszabály módosítás miatt 2010. január óta már nem szerepel a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendeletben. Az ilyen eszközök vizsgálatára továbbra is lehetőség van a korábbi előírások szerint.
6 A javítás utáni ismételt vizsgálatra azok a fegyverek mutathatók be, melyek 3 hónapnál nem régebben elvégzett, fegyvervizsgálat során nem megfelelőségi jegyzőkönyvet kaptak. A javítás utáni vizsgálatra a megjavított fegyverrel együtt a nem megfelelőségi jegyzőkönyvet is be kell mutatni.
7 A szolgáltatás igénybevételére előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
8 A magán vagy jogi személy 25% díjkedvezményre jogosult a díjjegyzékben mindenkor szereplő nettó vizsgálati díj után, ha megrendelőként az adott naptári évben az általa vizsgálatra hozott fegyverek darabszáma meghaladja a tízezer darabot. A díjkedvezmény kizárólag a tízezer darabon felüli tárgyévi vizsgálati megrendelésekre érvényes.

 

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu