VIZSGÁLATI DÍJAK

ÉRVÉNYES: 2019.01.01-től visszavonásig.

VADÁSZ FEGYVEREK /hosszú lőfegyverek/ Ár 27% Áfa Fizetendő
Egy csövű sörétes puska

7 000

1 890 8 890 Ft
Két csövű sörétes puska 8 827 2 383 11 210 Ft
Öntöltő (félautómata), pumpás sörétes puska 9 732 2 628 12 360 Ft
Egy csövű 22 LR puska 6 677 1 803

8 480 Ft

Egy csövű golyós puska 8 496 2 294 10 790 Ft
Két csövű golyós puska 10 260 2 770

13 030 Ft

Bockbüchs (vegyes, két csövű puska) 9 291 2 509 11 800 Ft
Drilling 10 559 2 851 13 410 Ft
Vierling 10 929 2 951 13 880 Ft
 
MAROKLŐFEGYVEREK (Rövid lőfegyverek)
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű 22 LR pisztoly 3 913 1 057 4 970 Ft
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű pisztoly 5 732 1 548 7 280 Ft
22 LR revolver 6 db töltényűrig 4 748 1 282 6 030 Ft
22 LR revolver 7 és 8 db töltényűrrel 5 189 1 401 6 590 Ft
22 LR revolver 9 vagy annál több töltényűrrel 6 039 1 631 7 670 Ft
Revolver 5 db töltényűrrel 9 118 2 462 11 580 Ft
Revolver 6 db töltényűrrel 9 732 2 628 12 360 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 921 2 949 13 870 Ft
 
ELÖLTÖLTŐ, MUZEÁLIS FEGYVEREK
Egycsövű (egylövetű) pisztoly 5 732 1 548 7 280 Ft
Kétcsövű pisztoly 7 299 1 971 9 270 Ft
Egycsövű (egylövetű) puska sima csővel 7 000 1 890 8 890 Ft
Egycsövű (egylövetű) puska huzagolt csővel 8 480 2 290 10 770 Ft
Kétcsövű puska sima csővel 8 945 2 415 11 360 Ft
Kétcsövű puska huzagolt csővel 10 260 2 770 13 030 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 6 db töltényűrig 4 709 1 271 5 980 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 7 és 8 db töltényűrrel 5 181 1 399 6 580 Ft
6 mm vagy annál kisebb kaliberű revolver 9 vagy annál több töltényűrrel 6 024 1 626 7 650 Ft
Revolver 5 db töltőűrrel 9 118 2 462 11 580 Ft
Revolver 6 db töltőűrrel 9 732 2 628 12 360 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 929 2 951 13 880 Ft
Elsütőszerkezet nélküli elöltöltő cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálata 20 mm kaliberig 4 433 1 197 5 630 Ft
20 mm-t meghaladó kaliberű elsütőszerkezet nélküli cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálatának alapdíja1 13 331 3 599 16 930 Ft
20 mm-t meghaladó kaliberű elsütőszerkezet nélküli cső (ágyú) fekete lőporral végzett vizsgálatának kiegészítő díja2 1 354 366 1 720 Ft
 
LÉGFEGYVEREK
Légpisztoly, légpuska, festéklövő (paintball) fegyver, lövedékes gyermekjáték3 4 567 1 233 5 800 Ft
Airsoft fegyver4 3 039 821 3 860 Ft
 
DÍJJEGYZÉK II. Vizsgálati díjak
 
GÁZ- ÉS RIASZTÓ FEGYVEREK
Öntöltő (félautomata), vagy egylövetű pisztoly 2 961 799 3 760 Ft
Revolver, hasábtáras pisztoly, automata fegyverek 3 756 1 014 4 770 Ft
Egylövetű, ismétlő, öntöltő (félautomata) puska 3 299 891 4 190 Ft
Revolver, vagy hasábtáras puska 4 118 1 112 5 230 Ft
 
SZÍNHÁZI FEGYVEREK
Egy csövű sörétes puska 7 000 1 890 8 890 Ft
Két csövű sörétes puska 8 945 2 415 11 360 Ft
Öntöltő (félautomata), pumpás sörétes puska 9 732 2 628 12 360 Ft
Egycsövű 22 Long Blanc puska 6 677 1 803 8 480 Ft
Egy csövű golyós puska 8 480 2 290 10 770 Ft
Két csövű golyós puska 10 260 2 770 13 030 Ft
Bockbüchs (vegyes, két csövű puska) 9 299 2 511 11 810 Ft
Drilling 10 559 2 851 13 410 Ft
Vierling 10 929 2 951 13 880 Ft
Öntöltő (félautomata), vagy egy lövetű pisztoly 5 740 1 550 7 290 Ft
Revolver 5 db töltényűrrel 9 118 2 462 11 580 Ft
Revolver 6 db töltényűrrel 9 732 2 628 12 360 Ft
Revolver 7 db vagy annál több töltényűrrel 10 929 2 951 13 880 Ft
 
IPARI KÉSZÜLÉKEK
Fecskendőlövő légfegyver (altatófegyver) 4 559 1 231 5 790 Ft
Szegbelövő5 5 189 1 401 6 590 Ft
Vágóhídi, kábellövő, sínlyukasztó, stb. 9 732 2 628 12 360 Ft
 
EGYÉB VIZSGÁLATOK
Acélsörétes vizsgálat egycsövű fegyverrel 7 669 2 071 9 740 Ft
Acélsörétes vizsgálat kétcsövű fegyverrel 9 480 2 560 12 040 Ft
Javítás utáni vizsgálat6 A vizsgálati díj 50%-a.
Szakvélemény készítés, Lőszervizsgálat, Szakmai tanácsadás, Szóbeli konzultáció igazságügyi fegyverszakértővel (Ft/anyagmentes óra) 15 394 4 156 19 550 Ft
Lőszervizsgálat: 5+2 db töltény gáznyomás és sebességmérése7 3 929 1 061 4 990 Ft
Sebesség (lövedék energia) mérés 4 685 1 265 5 950 Ft
Típusvizsgálat 283 937 76 663 360 600 Ft
     - Módosítás típusonként 28 394 7 666 36 060 Ft
Fegyver műszaki állapotának felmérése
(Ft/anyagmentes óra)
8 480 2 290 10 770 Ft
Elsütési paraméterek vizsgálata elsütőszerkezetenként (Trigger Scan System) 2 685 725 3 410 Ft
 
DÍJJEGYZÉK III.
 
SZEMLE 2 835 765 3 600 Ft
 
KISZÁLLÁSI DÍJ (Ft/óra/fő) 15 394 4 156 19 550 Ft
 
TANÚSÍTVÁNY MÁSOLAT, CSERE 2 079 561 2 640 Ft
 
GRAVÍROZÁS
Azonosító szám/db, kaliberjel/db 1 331 359 1 690 Ft
Azonosító szám 50 db, vagy kaliberjel 50 db felett egy tételben történő megrendelése esetén (darabár) 945 255 1 200 Ft
Típusjóváhagyó próbajel elhelyezése/db 480 130 610 Ft
Egyéb felirat soronként és megkezdett 20 karakterenként 1 331 359 1 690 Ft
 
EGYÉB
Fegyver ki- és becsomagolása (Ft/db) 299 81 380 Ft


A fegyverek váltócsöveinek, váltódobjainak vizsgálati díja azonos annak a fegyvernek a vizsgálati díjával, amihez készült.

A hatástalanított fegyver vizsgálati díja megegyezik az annak megfelelő éles lőfegyver vizsgálati díjával.

A Flóbert fegyverek (7,5 joule alatti tűzfegyverek) vizsgálatának díja megegyezik a paramétereiben azonos 22 LR fegyverekével.

Fegyvert nem áll módunkban tárolni!

1 A 20 mm-t meghaladó kaliberű, elsütő-szerkezet nélküli cső (ágyú) feketelőporral végzett vizsgálatára előzetes egyeztetést követően van lehetőség. A vizsgálat külső lőtéren történik, az ágyú lőtérre szállításáról, a lőtérhasználat díjának megfizetéséről a megrendelő gondoskodik, valamint ha a lőtér Budapest 25 km-es körzetén kívül található, a vizsgáló ellenőrök kiszállási díja a megrendelőt terheli. A megrendelőtől írásos tájékoztatást kérünk az ágyúcső készítéséhez felhasznált alapanyagokról, a gyártási technológiáról, illetve a cső-csőfar kialakításáról.
2 A 20 mm-t meghaladó kaliberű elsütő-szerkezet nélküli cső (ágyú) alapdíján túl kiegészítő díjat kell fizetni, ha a kaliber meghaladja a 30 mm-t. A kiegészítő díjat annyiszor kell felszámítani, ahányszor 10 mm-rel haladja meg az ágyú kalibere a 20 mm-t.
3 A festéklövő fegyverek, az airsoft fegyverek és a lövedékes gyermekjátékok lövedéksebesség mérését a megrendelő által biztosított hajtógázzal, tápegységgel, akkumulátorral és lövedékekkel végezzük. A sűrített levegő tartályos (PCP), illetve szén-dioxid tartályos légfegyverek sebességmérését a megrendelő által feltöltött tartállyal végezzük.
4 Airsoft fegyvernek a 6 mm névleges kaliberű, kifejezetten műanyag gömblövedék lövésére tervezett, 3,5 joule alatti csőtorkolati energiájú, simacsövű légfegyvereket tekintjük.
5 A szögbelövő, a vágóhídi, kábellövő, sínlyukasztó, stb. ipari készülékek vizsgálati eljárása jogszabály módosítás miatt 2010. január óta már nem szerepel a 31/2006. (VI. 1.) GKM rendeletben. Az ilyen eszközök vizsgálatára továbbra is lehetőség van a korábbi előírások szerint.
6 A javítás utáni ismételt vizsgálatra azok a fegyverek mutathatók be, melyek 3 hónapnál nem régebben elvégzett, fegyvervizsgálat során nem megfelelőségi jegyzőkönyvet kaptak. A javítás utáni vizsgálatra a megjavított fegyverrel együtt a nem megfelelőségi jegyzőkönyvet is be kell mutatni.
7 A szolgáltatás igénybevételére előzetes egyeztetést követően van lehetőség.
8 A magán vagy jogi személy 25% díjkedvezményre jogosult a díjjegyzékben mindenkor szereplő nettó vizsgálati díj után, ha megrendelőként az adott naptári évben az általa vizsgálatra hozott fegyverek darabszáma meghaladja a tízezer darabot. A díjkedvezmény kizárólag a tízezer darabon felüli tárgyévi vizsgálati megrendelésekre érvényes.

 

 
 
 

Személyesen: 1031 Budapest, Gyöngysor u. 6. / Telefonon: 347-6030 / Telefaxon: 347-6039 / E-mail-ben: info@pklv.hu